Hoppa till sidans innehåll

Välkommen till oss!


Vi är glada att du vill bli medlem hos oss. Du är varmt välkommen, oavsett om du har rott tidigare eller är nybörjare. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor. 

 • Nybörjare: Börja med att gå en nybörjarkurs alternativt delta i nybörjarträningen på måndagar. Få bekräftat att du får plats på kursen/träningarna innan du blir medlem. 
  Läs mer om nybörjarkurserna.

 • Om du har rott tidigare: Kontakta roddchefen för klassning och för information om vilka träningstillfällen som kan passa dig. Kontaktuppgifter till roddchefen.

Så här blir du medlem 

 • Registrera ditt medlemskap längre ned på denna sida.
 • Betala medlemsavgift och eventuell tävlingsavgift till plusgirokonto 170014-5.
 • Kom ihåg att ange information om dig på din betalning, se nedan. 

 

Årspriser för medlemskap
Aktiv, 19 år eller äldre under kalenderåret 1500 kronor
Aktiv, yngre än 19 år under kalenderåret 600 kronor

Passiv medlem
(stödjer föreningen men utnyttjar inte föreningens utrustning) 

200 kronor

Familjemedlemsskap
(gäller folkbokförda på samma adress)

2300 kronor

 

Lämna följande information på din betalning:

 • gatuadress, postnummer och ort
 • e-postadress (för info-utskick från föreningen)
 • födelseår, månad och dag
 • telefonnummer
 • om du ansöker om familjemedlemsskap, ange samtliga personers namn

Om ditt betalningssystem inte har utrymme för uppgifterna på betalningen kan du istället skicka dem via mejl till This is a mailto link.

Tävlingsavgift

En tävlingsavgift på 500 kronor betalas av alla som planerar att tävla under året. Detta gäller alla medlemmar med undantag för juniorer. Tävlingsavgiften betalas samtidigt som medlemsavgiften till ovanstående plusgirokonto.

Föreningen betalar tävlingslicens för de som har betalat tävlingsavgiften. Licencen omfattar också en försäkring för olycksfall. Du måste ange hela ditt personnumret för att få licensen.

Endast de som har betalat tävlingsavgiften kan bli A- eller B-klassade och därmed få tillgång till tävlingsbåtarna. C- och D-klassade roddare uppmanas prata med roddchefen innan tävlingsavgiften betalas.

 

Registera ditt medlemsskap

Välj typ av medlemskap

Den idrott som du planerar att utföra i föreningen är den idrott som du ska kryssa i som aktiv. Det är möjligt att vara aktiv inom flera idrotter i föreningen.

Du kan alltid söka medlemskap i föreningen utan att utöva någon av dess idrotter och då kryssar du i "Jag ansöker endast om medlemskap".

Personuppgiftslagen
För de medlemmar som önskar vara aktiva inom en eller flera idrotter

Som medlem kommer föreningen, för att kunna administrera föreningen samt söka olika bidrag, söka tävlingslicenser, teckna försäkringar m.m., behandla följande personuppgifter om dig: namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Behandlingen kommer endast att ske utifrån föreningens syfte med medlemsregistret. Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör.

Mer information om personuppgiftslagen (PUL) och kraven på behandling av personuppgifter finns här.
Mer information om PUL och IdrottOnline finns här.

För de medlemmar som enbart ansöker om medlemskap

Som medlem kommer föreningen, för att kunna administrera föreningen, behandla följande personuppgifter om dig: namn, födelsedata, adress, e-postadress och telefonnummer. Behandlingen kommer endast att ske utifrån föreningens syfte med medlemsregistret.

För att möjliggöra en säker identifiering önskar föreningen i sitt medlemsregister behandla även ditt personnummer. Genom att ange ditt personnummer i nästa steg samtycker du till att behandling av personnummer sker inom ramen för föreningens medlemsregister i IdrottOnline och för föreningsadministrativa åtgärder. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att kontakta föreningens IdrottOnline-administratör. Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör.

Mer information om personuppgiftslagen (PUL) och kraven på behandling av personuppgifter finns här.
Mer information om PUL och IdrottOnline finns här.

Ange dina personuppgifter

Du är under 18 år, ange målsmans uppgifter

Postadress:
Stockholms RF - Rodd
Conny Andersson, Solursgränd 8
16265 Vällingby

Besöksadress:
Lidovägen 22
11525 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686610144
E-post: This is a mailto link

Se all info