Hoppa till sidans innehåll

Bli medlem


Nybörjare?

För att kunna börja ro hos oss behöver du gå en nybörjarkurs i rodd, alternativt delta i nybörjarträningen på måndagar. Du kan läsa mer om nybörjarkurserna här.

Om du har rott tidigare

Om du har rott tidigare, kontakta roddchefen för klassning och för att få information om vilka träningstillfällen som kan passa dig. Du hittar kontaktuppgifterna här.

Registrera medlemskap

För att bli medlem i Stockholms Roddförening, gör så här:

1. Betala medlemsavgiften till plusgirokonto 170014-5
   - 1500 kronor för aktiv som är 19 år eller äldre under kalenderåret
   - 600 kronor för aktiv som är yngre än 19 år under kalenderåret
   - 200 kronor för passiv medlem (= person som inte utnyttjar föreningens båtar eller gym, men som vill stödja föreningens verksamhet)
   - 2300 kronor för familjemedlemsskap  (gäller för dem som är folkbokförda på samma adress

2. Lämna följande kontaktuppgifter på din betalning:
   -
adress (gatuadress, postnummer  och ort)
   - e-post-adress (för info-utskick från föreningen)
   - födelseår, månad, dag
   - telefonnummer
   - om du ansöker om familjemedlemsskap ska samtliga personers namn uppges

Om ditt betalningssystem inte har utrymme för att skriva kontaktuppgifter på betalningen, skicka ett mail till This is a mailto link.

Ska du tävla?

En tävlingsavgift på 500 kr betalas av alla som har för avsikt att tävla under året. Detta gäller oavsett om man är familjemedlem, ständig medlem eller aktiv medlem (med undantag för juniorer). Föreningen betalar tävlingslicens för dem som har erlagt tävlingsavgiften. För att få tävlingslicens (som även omfattar en försäkring för olycksfall mm) måste hela personnumret uppges.

Det är endast de som har betalat tävlingsavgiften som kan bli A- eller B-klassade och därmed få tillgång till de finare tävlingsbåtarna. Nuvarande C- och D-klassade roddare bör prata med roddchefen innan tävlingsavgiften betalas.

Tävlingsavgiften bör betalas samtidigt med medlemsavgiften (till ovanstående plusgirokonto).

Ständig medlem

Beslut om en medlem ska vara ständig medlem i föreningen kan fattas av styrelsen om:

* En person har varit medlem under minst tjugo på varandra följande år och därefter vid ett tillfälle betalar tio gånger den senast fastställda fulla medlemsavgiften, eller

*  summan av antal år som betalande medlem och levnadsålder uppgår till minst 120.  

Välj typ av medlemskap

Den idrott som du planerar att utföra i föreningen är den idrott som du ska kryssa i som aktiv. Det är möjligt att vara aktiv inom flera idrotter i föreningen.

Du kan alltid söka medlemskap i föreningen utan att utöva någon av dess idrotter och då kryssar du i "Jag ansöker endast om medlemskap".

Personuppgiftslagen
För de medlemmar som önskar vara aktiva inom en eller flera idrotter

Som medlem kommer föreningen, för att kunna administrera föreningen samt söka olika bidrag, söka tävlingslicenser, teckna försäkringar m.m., behandla följande personuppgifter om dig: namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Behandlingen kommer endast att ske utifrån föreningens syfte med medlemsregistret. Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör.

Mer information om personuppgiftslagen (PUL) och kraven på behandling av personuppgifter finns här.
Mer information om PUL och IdrottOnline finns här.

För de medlemmar som enbart ansöker om medlemskap

Som medlem kommer föreningen, för att kunna administrera föreningen, behandla följande personuppgifter om dig: namn, födelsedata, adress, e-postadress och telefonnummer. Behandlingen kommer endast att ske utifrån föreningens syfte med medlemsregistret.

För att möjliggöra en säker identifiering önskar föreningen i sitt medlemsregister behandla även ditt personnummer. Genom att ange ditt personnummer i nästa steg samtycker du till att behandling av personnummer sker inom ramen för föreningens medlemsregister i IdrottOnline och för föreningsadministrativa åtgärder. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att kontakta föreningens IdrottOnline-administratör. Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör.

Mer information om personuppgiftslagen (PUL) och kraven på behandling av personuppgifter finns här.
Mer information om PUL och IdrottOnline finns här.

Ange dina personuppgifter

Du är under 18 år, ange målsmans uppgifter

Postadress:
Stockholms RF - Rodd
Conny Andersson, Solursgränd 8
16265 Vällingby

Besöksadress:
Lidovägen 22
11525 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686610144
E-post: This is a mailto link

Se all info