Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2018


Tid: Torsdagen den 29:e november 2018 kl. 18.00
Plats: Föreningens båthus, Lidovägen 22
Dokument: Årsmöteshandlingar och årsberättelse

Efter årsmötet serveras mat och dryck till ett subventionerat pris av 50 kronor per person.

Ingen föranmälan krävs, det är bara att dyka upp!

Dagordning:

1

Fastställande av röstlängd (inkl fullmakter)

2

Fastställande av dagordning för mötet

3

Fråga om mötets behöriga utlysande

4

Val av mötesordförande

5

Val av sekreterare för mötet

6

Val av två justeringsmän, som tillsammans med ordföranden skall justera protokollet, och tillika vara rösträknare vid mötet

7

Behandling av verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelser

7.1

Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret

7.2

Styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret

7.3

Revisorernas berättelse för det gångna verksamhets, och räkenskapsåret

7.4

Fastställande av balansräkning för det gångna räkenskapsåret

8

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning för den tid revisionen omfattat

9

Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och av medlemmar inlämnade förslag (motioner). Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet.

9.1

Proposition angående ändring av stadgan §13, medlemsavgift

9.2

Motion angående redovisning av föreningens bokslut

9.3

Motion angående serveringsverksamheten

9.4

Motion angående ändring av stadgan §13, medlemsavgift

10

Fastställande av avgift och planer för kommande år

10.1

Medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret

10.2

Verksamhetsplan med ekonomisk plan för det kommande verksamhets-, och räkenskapsåret

11

Val av styrelse, revisorer och valberedning

11.1

Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen för det kommande året

11.2

Styrelsens ordförande för en tid av ett år

11.3

Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett eller två år (enligt § 25)

11.4

Suppleant eller suppleanter i styrelsen för en tid av ett eller två år (enligt § 25)

11.5

Eventuella fyllnadsval till styrelsen

11.6

Två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år (ledamot eller suppleant i styrelsen får ej utses till revisor eller delta i valet)

11.7

Ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år

12

Övriga frågor

12.1

Föreningens strategiarbete

12.2

Avtackning, utdelning diplom, hyllningar

Välkommen! 

Material från tidigare år:

Uppdaterad: 06 NOV 2018 21:14 Skribent: Conny Andersson
Epost: Adressen Gömd

  Mer information om journalen

SRF på Facebook

 

SRF-roddare (medlemsgrupp på facebook)

 

 

Postadress:
Stockholms RF - Rodd
Joakim Piela, Bastugatan 4
11820 Stockholm

Besöksadress:
Lidovägen 22
11525 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686610144
E-post: This is a mailto link

Se all info