Hoppa till sidans innehåll

Välkommen till SRF!


Vi är glada att du vill bli medlem hos oss. Du är varmt välkommen, oavsett om du har rott tidigare eller är nybörjare. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor. 

  • Nybörjare: Börja med att gå en nybörjarkurs. Få bekräftat att du får plats på kursen/träningarna innan du blir medlem. Läs mer om nybörjarkurserna.

  • Om du har rott tidigare: Kontakta roddchefen för klassning och för information om vilka träningstillfällen som kan passa dig. Kontaktuppgifter till roddchefen.

Så här blir du medlem 

  • Registrera ditt medlemskap längre ned på denna sida.
  • För familjer med familjeavgift, registrera alla familjemedlemmar som ska vara medlemmar
  • Betala medlemsavgift och eventuell tävlingsavgift till plusgirokonto 170014-5 (vid betalning från utlandet, IBAN SE26 9500 0099 6018 0170 0145 och BIC NDEASESS).

Medlemsavgifter

Årsavgifter för medlemskap

  • Medlem som ej använder föreningens idrottsmateriel eller idrottsutrymmen betalar en medlemsavgift på 200 kr
  • Medlem som använder föreningens idrottsmateriel eller idrottsutrymmen och är 20 år eller äldre under kalenderåret betalar 1500 kr varav aktivitetsavgiften är 1300 kr.
  • Medlem som använder föreningens idrottsmateriel eller idrottsutrymmen och är 19 år eller yngre under kalenderåret betalar 600 kr varav aktivitetsavgiften är 400 kr.
  • Familj (personer som är mantalskrivna på samma adress) som använder föreningens idrottsmateriel eller idrottsutrymmen betalar 2300 kr.

Tävlingsavgift

En tävlingsavgift på 500 kronor betalas av alla som planerar att tävla under året. Detta gäller alla medlemmar med undantag för juniorer. Tävlingsavgiften betalas samtidigt som medlemsavgiften till ovanstående plusgirokonto.

Föreningen betalar tävlingslicens för dem som har betalat tävlingsavgiften. Licencen omfattar också en försäkring för olycksfall. 

Endast de som har betalat tävlingsavgiften kan bli A- eller B-klassade och därmed få tillgång till tävlingsbåtarna. C- och D-klassade roddare uppmanas prata med roddchefen innan tävlingsavgiften betalas.

 

Registera ditt medlemsskap

Välj typ av medlemskap

Välj om du vill ta del av föreningens verksamhet som aktiv utövare eller endast ansöka om medlemskap i föreningen. För att utöva en idrott ska du markera kryssrutan för den idrotten under "Jag vill vara aktiv i följande idrotter". Det är möjligt att vara aktiv inom flera idrotter i föreningen, markera de du önskar vara aktiv inom.

Behandling av personuppgifter

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.

Ange dina personuppgifter
Om dina uppgifter redan finns i annan organisation i IdrottOnline kommer uppgifterna du har angivit inte att sparas i IdrottOnline. Dina tidigare uppgifter kommer finnas kvar. Om du sedan tidigare har en manuellt angiven kontaktadress inlagd i IdrottOnline så kan du automatiskt uppdatera denna till din folkbokföringsadress genom att kryssa i kryssrutan nedan. Om du vill ändra någon av dina andra kontaktuppgifter, vänligen kontakta föreningen.

Du är under 18 år, ange minst en målsman
Om dina uppgifter redan finns i annan organisation i IdrottOnline kommer uppgifterna du har angivit inte att sparas i IdrottOnline. Dina tidigare uppgifter kommer finnas kvar. Om du sedan tidigare har en manuellt angiven kontaktadress inlagd i IdrottOnline så kan du automatiskt uppdatera denna till din folkbokföringsadress genom att kryssa i kryssrutan nedan. Om du vill ändra någon av dina andra kontaktuppgifter, vänligen kontakta föreningen.

Om dina uppgifter redan finns i annan organisation i IdrottOnline kommer uppgifterna du har angivit inte att sparas i IdrottOnline. Dina tidigare uppgifter kommer finnas kvar. Om du sedan tidigare har en manuellt angiven kontaktadress inlagd i IdrottOnline så kan du automatiskt uppdatera denna till din folkbokföringsadress genom att kryssa i kryssrutan nedan. Om du vill ändra någon av dina andra kontaktuppgifter, vänligen kontakta föreningen.

Om dina uppgifter redan finns i annan organisation i IdrottOnline kommer uppgifterna du har angivit inte att sparas i IdrottOnline. Dina tidigare uppgifter kommer finnas kvar. Om du sedan tidigare har en manuellt angiven kontaktadress inlagd i IdrottOnline så kan du automatiskt uppdatera denna till din folkbokföringsadress genom att kryssa i kryssrutan nedan. Om du vill ändra någon av dina andra kontaktuppgifter, vänligen kontakta föreningen.

Om dina uppgifter redan finns i annan organisation i IdrottOnline kommer uppgifterna du har angivit inte att sparas i IdrottOnline. Dina tidigare uppgifter kommer finnas kvar. Om du sedan tidigare har en manuellt angiven kontaktadress inlagd i IdrottOnline så kan du automatiskt uppdatera denna till din folkbokföringsadress genom att kryssa i kryssrutan nedan. Om du vill ändra någon av dina andra kontaktuppgifter, vänligen kontakta föreningen.

Postadress:
Stockholms RF - Rodd
Joakim Piela, Bastugatan 4
11820 Stockholm

Besöksadress:
Lidovägen 22
11525 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686610144
E-post: ordforande@stockholm...

Se all info